DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2024 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Merhaba Suyumuzun geleceğine birlikte yön verebilmek için sizin görüş, öneri ve eleştirilerinize ihtiyacımız var.

Katılımınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

1- 2014 yılından beri içmesuyunun kalitesinin arttığını düşünüyorum.
2- Su depolarının hijyen koşullarının iyileştirildiğini düşünüyorum.
3- İçmesuyu altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum.
4- İçmesuyu şebeke arızalarının kısa zamanda giderildiğini düşünüyorum.
5- Su kesintilerinin günlük yaşamı etkilemediğini düşünüyorum.
6- İçmesuyu klor miktarını yeterli buluyorum.
7- İçmesuyu hizmetlerinden genel olarak memnunum.
8- Kanalizasyon (atıksu) hizmetlerinden genel olarak memnunum.
9- Kanalizasyon (atıksu) arızalarının kısa zamanda giderildiğini düşünüyorum.
10- DESKİ arızalara zamanında müdahale eder.
11- İlimizdeki/ilçemizdeki atıksu arıtma tesisi/tesislerini yeterli buluyorum
12- Kanalizasyon altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum
13- Yağmursuyu altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum
14- Vidanjör veya kombine (kanal açma) hizmetinden memnunum.
15- Kanalizasyon (atıksu) şebeke hattı veya atıksu arıtma tesislerinden kötü koku geldiğini düşünmüyorum.
16- Rögar kapakların yükseklik ve alçaklık ölçüsünü doğru buluyorum.
17- Yağmur, sel, vb. afette motopomp ve vidanjör hizmetine ulaşabiliyorum.
18- DESKİ çevre kirliliğiyle mücadelede önemli rol oynamaktadır.
19- DESKİ çevreye duyarlıdır.
20- www.deski.gov.tr internet sayfası (borç ödeme, sorgulama, bilgi edinme) yeterli ve bilgilendirici düzeydedir.
21- DESKİ personelinin davranışını olumlu buluyorum.
22- DESKİ personelinin bilgi ve becerilerini yeterli buluyorum.
23- DESKİ personelinin arızaya başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldığını düşünüyorum.
24- DESKİ İlçe Şubelerine kolayca ulaşabiliyorum.
25- Görüş, öneri, dilek ve şikayetlerin kısa sürede sonuçlandırıldığına inanıyorum
26- Her türlü bildirime en hızlı şekilde cevap alındığına inanıyorum.
27- DESKİ’den hizmet alırken eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin dikkate alındığını düşünüyorum
28- DESKİ verdiği hizmet kalitesini sürekli arttırmaktadır.
29- Alo DESKİ 185 Hattına bildirilen su, kanalizasyon vb. arızalara gerekli müdahale kısa sürede ve yeterli düzeyde yapılmaktadır.
30- Alo DESKİ 185 Hattı hizmetlerinden genel olarak memnunum
31- DESKİ’nin yaptığı tüm hizmetlerden bilgi sahibi olabiliyorum.
32- DESKİ’nin “Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim” Sosyal Projesi hakkında bilgi sahibiyim.
33- DESKİ, su tasarrufu hakkında halkın bilinçlenmesi yönünde (duyuru, broşür, afiş vb) etkinlikler yapar.
34- DESKİ’nin yöneticilerine kolay ve hızlı şekilde ulaşabiliyorum.
35- DESKİ’nin yetkililerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum.
Yeni Abonelik başvurunuz olduysa 36-41. Soruları cevaplayınız.
36- Abonelik kolay bir şekilde yapılmaktadır.
37- Yeni abonelik işleminden sonra içmesuyu bağlantısı makul bir sürede yapılıyor.
38- Yeni abonelik işleminden sonra kanal bağlantısı makul bir sürede yapılmaktadır.
39- Su sayacı okumalarının düzenli olarak yapıldığını düşünüyorum.
40- Kaçak su kullanımını engellemek için yapılan çalışmaları yeterli buluyorum.
41- Su ve Kanal Durum Belgesini kısa süre içerisinde alabiliyorum.
42- Abonelik hizmetlerinden genel olarak memnunum.
43- Su faturası tahsilat araçları (vezne, gezici vezne, PTT Şubesi, internet ve banka) yeterlidir.
44- DESKİ’nin sunduğu hizmetler genel olarak memnuniyet vericidir.
45- DESKİ hakkında talep, öneri ve görüşleriniz.